Düğün Yemeği Nasıl Olmalıdır?

Düğün Yemeği Nasıl Olmalıdır?

Düğün Yemeği Nasıl Olmalıdır? Usta Pilavcı olarak sizlere bu konuda bilgi vermek isteriz. Gerek aile gerekse kültür için olsun düğün yemeği ve düğünler toplumun her bireyi için çok önemlidir. Bu sadece basit bir yemek daveti olarak değil, toplumsal bir bütünleşmenin de aracı olsa gerek. Çünkü aslında sadece düğüne gidip yemek yemekle kalmayız. Aynı zamanda düğün evi ve düğün sahibinin mutluluğunu paylaşırız. Bu mutluluğu akrabalar, arkadaşlar, komşular ve diğer yakınlarımızla paylaşırız. Zaten paylaşmak bile başlı başına bir güzellik değil mi? Düğün yemeği ya da nişan, mevlüt gibi toplu yemekler aslında basit bir ziyafet olarak değerlendirilemez. En genel tabirle bu yemek sırasında bireyler daha da yakınlaşır. Sadece halayda ya da dansta insanlar toplum bilincine sahip olamazlar. Zaten ilk çağlardan beri toplumsal olaylarda veya özel günlerde bu tarz toplu yemek ve ziyafetler veriliyordu. Öyle ki Dede Korkut da dahil hemen her eski halk hikayelerinde ziyafetle ilgili şeyler bulabilirsiniz. Bu bazen bir şölen, bazen bir zafer ya da bazen de bir matem için olabiliyor. Tüm tarihsel gelenek içinde düğün yemeği aslında sadelikten...
Read More
Düğün Yemeği ve Düğün Pilavı

Düğün Yemeği ve Düğün Pilavı

Düğün yemeği ve Düğün Pilavı hemen her medeniyette, her kültürde var olan ve çok sevilen bir uygulamadır. Hatta çoğu kültür evlilik gibi bazı olayları kutsal sayarmış ve buna özel önem atfetmişlerdir. Öyle ki kadim çağlarda evlilik aynı zamanda dostluğun ve barışın sembolü olarak hanedanlıklar arasında da yaygındı. Hatta üç semavi din evliliğe özel bir önem atfeder ve titizlikle her detayını düzenler. Böylece evliliğin kutsallığına da ayrı bir yer vermiş olurlar. Düğün yemeği gibi diğer gelenekler de kadim zamanlardan gelen belki de en güzel miras denilebilir. Mesela gelin duvağının kaynağı farklı olmakla birlikte genel kabul gören birkaç teori var. İlkinde hikaye bizi antik mısıra götürür. Gelinin başındaki duvağın kötü ruhları kovduğuna inanılırmış o zamanlar. Elbette sonraları iş daha estetik kaygılar taşımaya başladı. Ancak hemen her kültür kendine özgü bir düğün geleneği üretmiş. Örneğin gelinin başından bereket versin diye buğday atmak gibi pek çok özel ve güzel geleneklerimiz var. Peki sizin düğün adetleriniz neler? Düğün yemeği ve Pilavı kuşkusuz kültürümüzün en güzel ve özel bir parçasıdır. Herkes bu...
Read More